Podzemní garáže Krč, družstvo

Pozvánka

2018
Pozvánka na členskou schůzi dne 25.1.2018 (zveřejněno 8.1.2018)
Pozvánka na členskou schůzi dne 26.6.2018 (zveřejněno 12.6.2018)
- Pozvánka na členskou schůzi dne 03.10.2018 (zveřejněno 19.09.2018)
2019
Pozvánka na členskou schůzi dne 19.2.2019 (zveřejněno 2.2.2019)
- Pozvánka na členskou schůzi dne 26.9.2019 (zveřejněno 12.9.2019)
2020
Pozvánka na členskou schůzi dne 29.1.2020 (zveřejněno 15.1.2020)
Pozvánka na členskou schůzi dne 19.3.2020 (zveřejněno 1.3.2020)
odložení schůze kvůli Corona Viru (zveřejněno 11.3.2020)
Hlasování per rolam 27.10.2020Hlasovaci list (zveřejněno 27.10.2020)
2022
- Hlasování per rollam 2022 - zpráva - Hlasovací list (9.3.2022)
Zpráva o hlasování 21.3.2022 a Usnesení


- Plná moc k zastupování na schůzi - univerzální
-

Provozní informace
- Prováděcí pokyn k úhradě měsíčních poplatků za užívání garáže 
Kdo potřebuje zjistit kolik má přesně platit od 7/2017: Predpis poplatku pro jednotlive garaze (kvuli predpisum EU o ochrane osobnich udaju beze jmenny). Nebo zašlete prosim email s požadavkem (jméno + číslo garáže) na adresu: podzemnigarazekrc@seznam.cz
Provozní info - havárie vratových čepů (10.4.2020)
POZOR !!!
Sdělení o uzavření vjezdu do garáží v termínu 9.8. až 13.8. 2021 (15.8.)
POZOR !!!


Ekonomické informace
Priloha k uc uzaverce 2018
Vysledovka 2018
Rozvaha 2018
Návrh rozpočtu 2019 - Bilance 2019
Návrh rozpočtu 2020 
Účetní závěrka 2019
Informace o hospodaření družstva 27.10.2020 + výsledovkaOstatní informace

Průběžná zpráva o činnosti představenstva družstva v období od ledna do září r 2020


Aktuality

POZOR !!!O nás

Podzemní garáže Krč, družstvo
Spisová značka: Dr. 558 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno dne 24. 2. 1992
IČ: 453 15 701

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování potřeb svých členů a jejich vzájemné podpory v oblasti garážování jejich jednostopých a dvoustopých osobních motorových vozidel nebo přívěsů za osobní motorové vozidlo.

Předmětem a účelem činnosti družstva je užívání, údržba a péče o 38 garáží a ostatních společných prostor objektu:
• provoz a správa objektu určeného pro garážování s 38 betonovými garážemi, ve kterých je 40 garážových stání, včetně společných prostor (dvůr, komunikace, rampa),
• zajišťování oprav a údržby objektu, jakož i pozemku č. parc. 1588/35, katastrální území Krč, obec Praha, který je ve vlastnictví družstva a hospodaření s tímto majetkem.

Statutární orgán - představenstvo Statutární orgán - kontrolní komise
   
Ing. Jaroslav Bican – předseda představenstva  Antonín Slovák – člen kontrolní komise
Ing. Jaroslav Beránek – místopředseda představenstva  Ing Michal Hrdlička – předseda kontrolní komise 
Ing. Alexandr Holub – člen představenstva  Ing. Karol Švec – člen kontrolní komise 
   
 

 


Statutární orgány

Napsat zprávu