Podzemní garáže Krč, družstvo

Provozní informace
- Prováděcí pokyn k úhradě měsíčních poplatků za užívání garáže 
Kdo potřebuje zjistit kolik má přesně platit od 7/2017: Predpis poplatku pro jednotlive garaze (kvuli predpisum EU o ochrane osobnich udaju beze jmenny). Nebo zašlete prosim email s požadavkem (jméno + číslo garáže) na adresu: podzemnigarazekrc@seznam.cz
Provozní info - havárie vratových čepů (10.4.2020)

Ekonomické informace
Priloha k uc uzaverce 2018
Vysledovka 2018
Rozvaha 2018
Návrh rozpočtu 2019 - Bilance 2019
Návrh rozpočtu 2020 
Účetní závěrka 2019


Ostatní informace
Informace pro členy družstva o opravě fasád garáží:
  1. Představenstvo družstva Podzemní garáže Krč se dohodlo s panem Lubošem Poláchem (IČO 12477427) a akceptovalo jeho dodatečnou nabídku na provedení oprav fasád garáží za dohodnutou a rozpočtem řádně doloženou částku Kč 149.502,08 (bez DPH).  Jelikož pan Polách ani družstvo nejsou plátci DPH, bude tato částka pro družstvo konečná. Tato skutečnost byla projednána i s původně vybranou firmou Jumar, s.r.o, která naše rozhodnutí respektuje. Pan Polách již v minulosti opravil fasádu tří garáží (č. 2,3 a 4) a je s celkovou situací, rozsahem požadovaných prací a skutečným stavem fasád dobře obeznámen. S touto situací byla obeznámena i Kontrolní komise družstva a byla jí poskytnuta Smlouva o dílo, připravená k podpisu. Práce na opravě garáží začnou v průběhu měsíce srpna a dokončeny budou v průběhu září t.r. Potřebné finance má družstvo zajištěny.
  2. Firma JUMAR provedla opravu komínku odvětrání garáží č. 24 a 25, tato oprava/rekonstrukce nebyla hrazena z prostředků družstva. Vyzýváme členy družstva, aby si tento komínek prohlédli, neboť tímto způsobem by bylo možno opravit všechny zbývající větrací komínky a tím zabránit zatékání povrchové vody do garáží a ujednotit jejich vzhled. Odhadovaná cena opravy jednoho komínku je Kč 3000,-. O této záležitosti bychom rádi jednali na příští členské schůzi, plánované na září 2019.          
Za představenstvo družstva - Ing. Jaroslav Bican

Aktuality

Souhrnná informace o opravě garáží. Zveřejněno 11.11.2019


O nás

Podzemní garáže Krč, družstvo
Spisová značka: Dr. 558 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno dne 24. 2. 1992
IČ: 453 15 701

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování potřeb svých členů a jejich vzájemné podpory v oblasti garážování jejich jednostopých a dvoustopých osobních motorových vozidel nebo přívěsů za osobní motorové vozidlo.

Předmětem a účelem činnosti družstva je užívání, údržba a péče o 38 garáží a ostatních společných prostor objektu:
• provoz a správa objektu určeného pro garážování s 38 betonovými garážemi, ve kterých je 40 garážových stání, včetně společných prostor (dvůr, komunikace, rampa),
• zajišťování oprav a údržby objektu, jakož i pozemku č. parc. 1588/35, katastrální území Krč, obec Praha, který je ve vlastnictví družstva a hospodaření s tímto majetkem.

Statutární orgán - představenstvo Statutární orgán - kontrolní komise
   
Ing. Jaroslav Bican – předseda představenstva  Antonín Slovák – člen kontrolní komise
Ing. Jaroslav Beránek – místopředseda představenstva  Ing Michal Hrdlička – předseda kontrolní komise 
Ing. Alexandr Holub – člen představenstva  Ing. Karol Švec – člen kontrolní komise 
   
 

 


Statutární orgány

Napsat zprávu